O historii tradiční čínské medicíny (TČM) se dá bez nadsázky říci, že je stará jako lidstvo samo. Její počátky sahají do doby, kdy v každodenním životě hrály velkou roli magické formule a duchovní trénink. Dnes může toto spojení tzv. moderní společnost odmítat jako pověru, ale ty kultury, které žijí ve spojení s přírodou a uchovaly si smysl pro nadpřirozeno, stále ještě uznávají jeho velikou hodnotu.

Archeologové našli akupunkturní jehly, které pocházejí z doby okolo roku 1000 př.n.l., a z téže doby pocházejí i staré texty s odkazy na teorii jin a jang. Řada starobylých spisů popisuje dílčí aspekty čínské medicíny. První záznamy o pěti elementech – Země, Kov, Voda, Dřevo, Oheň a jejich koloběh – byly sepsány již v době Válčících států (476-221 př.n.l.).

Tradiční čínská medicína v zemi svého původu neztratila svůj význam ani v moderní době. Každý student tzv. západní medicíny musí v rámci výuky absolvovat i předmět TČM a úspěšně z něj složit zkoušku.

Tradiční čínská medicína si nejen díky postupující globalizaci, ale i díky příklonu nových generací zpět k přírodě získává stále více příznivců na celém světě.

Nejinak je tomu u společnosti Tong Ren Tang (TRT). Přestože historie této společnosti je na rozdíl od TČM psána „pouze“ staletími, jedná se o jednu z nejstarších společností na světě.

O její založení se roku 1669 zasloužil lékař Yue Xianyang působící jako hlavní lékař na císařském dvoře. Pohlédneme-li do záznamů v archivu z roku 1783 v době vlády Dynastie Quing, císař Quinlang neodjel nikdy na lov, aniž by měl zásobu prostředků TRT. Již tenkrát byly tyto prostředky pečlivě sestaveny z různých látek, včetně mošusu, prášku z rohu nosorožce a dalších, tehdy pouze císaři určených ingrediencí.

Archiv v paláci dynastie Qing uchovává recepty na produkty TRT z doby vlády císaře Guangxu s datem 14. 7. 1885. Kniha receptů byla zasazena do žlutého hedvábí, což potvrzovalo skutečnost, že je používána pouze pro potřeby císařského dvora.

Zásobování císařského dvora však sebou neslo i fakt, že v císařské výrobně prostředků TRT na všechny fáze produkce dohlíželi císařští vojáci, aby císaři zaručili kvalitu surovin a správné výrobní postupy.

A důraz na kvalitu surovin a preciznost všech postupů je pro TRT charakteristický i v dnešní době. Pod přísným dohledem počítačů, za pomoci nejmodernějších technologií a přístrojů Vám TRT přináší nejlepší staletími prověřenou kvalitu i dnes!

historie