Akupunktura je jednou z metod TČM rozšířenou a uznávanou i tzv. západní medicínou. Její podstatou je vpichování jehel do akupunkturních bodů, které má každý člověk rozmístěny po celém těle (hlava, trup, končetiny) na drahách zvaných meridiány. Pomocí akupunkturních jehel působí terapeut na body na těchto drahách, kterými protéká qi, tedy vitální energie. Volbou bodů a jejich stimulací napomáhá akupunktura k harmonizaci toku qi, a tudíž navození rovnováhy v organismu.

Zajímavost - akupunkturní jehly používané v TČM v Číně jsou o mnoho větší než ty, které jsou používány terapeuty pro tzv. západní civilizaci.

Akupunkturu v současné době nenabízíme, a to z důvodu požadavků české legislativy na její provádění. Vysokoškolské vzdělání v oboru medicíny na vysoké škole v Číně, kterým naši čínští terapeuti disponují, není bohužel z hlediska českých právních předpisů dostačující pro provádění akupunktury na území České republiky. Aktuálně však pro naše čínské terapeuty zajišťujeme udělení výjimky od Ministerstva zdravotnictví České republiky, na jejímž základě bude akupunktura v naší klinice poskytována. O možnosti provádění akupunktury Vás budeme informovat.

acu2