Tradiční čínská medicína (TČM) je založena na zcela jiných principech nežli západní medicína. Vychází mj. z existence vitální síly qi, která obsahuje dva základní protikladné principy, mužský (jang) a ženský (jin); výsledkem jejich působení jsou stálé změny v organizmu.

Jednotlivé orgány těla vykonávají svou funkci a ovlivňují ostatní ústrojí; celek řídí jednotlivost a jednotlivost ovlivňuje celek. Nemoc je brána jako narušení rovnováhy celku. Ke zjištění, která jeho část se na poruše rovnováhy podílí nejvíce, má TČM diagnostický systém zdokonalovaný a ověřovaný po několik tisíc let. Vychází z poznání, že vše, co se děje uvnitř těla, se projevuje navenek. Jednou ze základních metod diagnostiky TČM je vyšetření jazyka. To má oproti jiným diagnostickým metodám zásadní výhody: Je relativně objektivní, snadné na naučení a exaktní.

Podle tradiční čínské medicíny existuje mezi některými částmi těla vzájemná souvislost. I určité oblasti jazyka odrážejí stav jiných tělesných částí nebo vnitřních orgánů. Špička jazyka odpovídá srdci, část mezi špičkou a středem plícím, střed jazyka žaludku a slezině, strany játrům a žlučníku, kořen ledvinám.

Každé vyšetření je individuální a náš lékař posoudí Váš zdravotní stav a navrhne nejlepší terapii přesně Vám na míru!