Naše klinika má otevřené dveře pro všechny zájemce o Tradiční čínskou medicínu bez výjimky. Databázi našich klientů tvoří děti od 2 let až po seniory v nejvyšším věku 92 let. Metody TČM jsou vhodné zejména pro pacienty s bolestivými stavy a mnohaletými chronickými chorobami. Léčba je poskytovaná zatím pouze ambulantně.

Tradiční čínská medicína klade velký důraz na prevenci, proto se můžete objednat na diagnostické sezení s čínským terapeutem, i pokud Vás nic netrápí a nebolí.

Ač klinika Tong Ren Tang disponuje pouze čínským terapeutem, nemusíte se bát jazykové bariéry. Domluvíte se buď anglicky, nebo můžete využít překladu od vedení kliniky. Samozřejmě zcela zdarma. Zakládáme si na profesionálním individuálním přístupu ke každému klientovi.

Poměrně často od Vás dostáváme dotaz, jaká je cena za diagnostiku. Je jednoduché Vám zaslat ceník a čekat, zda se ozvete zpátky. Ze své praxe preferujeme více osobnější přístup, a tak Vás požádáme, abyste nám na sebe zaslali kontakt a vše Vám vysvětlíme osobně po telefonu či podrobně rozepíšeme do emailu. Jsme si vědomi toho, že Tradiční čínská medicína je v současné době pouze doplňkovou alternativní medicínou, avšak správná osvěta a prezentace může pomalými kroky pomoci k vybudování profesionální a silné pozice v České republice. Diagnostika podle principů TČM nabízí hlubší pohled do Vašich zdravotních problémů. Zahrnuje vyšetření pozorováním a diagnostikou jazyka, nasloucháním, dotazováním vypracovaných otázek a pulsovou diagnostikou.

Začíná se tedy krátkou charakteristikou problému klienta, který představí své problémy. Pokud máte lékařské zprávy od našeho doktora či z nemocnice, doporučujeme je přinést s sebou. Od prvního okamžiku terapeut pozoruje a řádně poslouchá pacienta. Pozornost je soustředěná především na chůzi, držení těla, barvu pleti, jiskru v očích, zkušený terapeut může v každém detailu najít odpověď k odhalení příčiny Vašich zdravotních problémů. Dále se soustředí na Váš hlas – jeho sílu, barvu, případné zakašlání či zalapání po dechu. Naslouchání a pozorování si pacient téměř nevšimne.

Dále se pokračuje dotazováním dle předem připraveného formuláře. Zeptáme se Vás na doplňující otázky k problémům, se kterými přicházíte. Na léky, které berete. Na alergie, kterými trpíte. Budeme se Vás ptát, jaké nápoje preferujete, zda teplé, či studené. Někdy Vám může připadat, že ty otázky přece nemůžou souviset s Vaším problémem. Opak je pravdou.

Diagnostika z pulsu klienta je dalším důležitým krokem. Při této velmi jemné a náročné metodě dochází k využití umění „vložit oči do prstů“. Z pulsu může terapeut cítit intenzitu pulsu na jednotlivých orgánech a tím si potvrdit či vyvrátit připravovanou diagnózu vytvořenou z předchozí analýzy. Diagnostika se provádí ze zápěstí obou rukou, každé zápěstí je rozděleno do tří sekcí a tím představuje jednotlivé orgány těla.

Posledním pilířem v diagnostice dle principů TČM je diagnostika z jazyka. Jazyk může sloužit jako zrcadlo našeho zdravotního stavu. Pozoruje se nejen jazyk samostatně (jeho barva, tvar, chvění), ale také jeho povlak (opět barva, kvalita, rozložení povlaku, vlhkost). Dále se terapeut zaměřuje na všechny rýhy či brázdy, kterými může být zvrásněn či bolavými místy, kterými může být zanesen. Každá část jazyka pak symbolizuje určitý orgán.

Jak vidíte, vstupní diagnostika s čínským terapeutem je často náročná nejen na překlad, ale také z časového hlediska. Sezení jsou někdy i několikahodinové. V rámci zvyšování našich služeb a přiblížení TČM klientovi jsou tyto diagnostické prohlídky markované vždy pouze v rámci jedné hodiny.

Z příběhů našich klientů víme, že pacient často stráví v nemocnici i několik let, kdy ho posílají na vyšetření z oddělení na oddělení a nikde si bohužel neví rady. Za zkoušku diagnostiky dle Tradiční čínské medicíny nic nedají – nemají, co ztratit.

Na základě této diagnostiky, je po konzultaci s klientem, navržena léčba prostřednictvím některé z metod TČM (tuina masáž neboli akupresura, baňkování, moxování a další). Dále návrh řešení může zahrnovat doporučení čínských bylin či bylinných preparátů zaregistrovaných na českém trhu jako doplňky stravy.

Unikátní službou naší kliniky je tzv. Herb Decoction, příprava léčebných směsí ze vzácných čínských bylin zcela dle tradičního postupu, na míru jednotlivému zákazníkovi. Naše portfolio obsahuje kromě doplňků stravy více než 200 druhů certifikovaných čínských bylin. Konzumace silných bylinných džusů na 3 až 10 dní může být velmi dobře nápomocné při řešení zdravotních problémů z dlouhodobého hlediska. Některé zdravotní komplikace však potřebují terapii delší a je potřeba být trpělivý. Principem Tradiční čínské medicíny je snaha najít původce problému, a pokud je to možné, efektivně, rychle a trvale ho vyřešit. S užíváním bylinných džusů není potřeba vytrvat například půl roku, aby po několika měsících byly teprve viditelné rozdíly. Značný progres přichází v několika dnech, maximálně týdnech.